திங்கள், 28 நவம்பர், 2016

நான்-நீ !நான்,
உன்னை பற்றி எழுதுகையில்
எனக்கு  வாழ்த்துக்கள் !
நீ,
என்னை பற்றி எழுகையில்
எனக்கு வாழ்வே துகள் !

ஞாயிறு, 9 அக்டோபர், 2016

காக்க காக்க !!!

வருத்தம் மறக்க ! 
வார்த்தை தவிர்க்க ! 
வாதம் விலக்க ! 
வாழ்க்கை இனிக்க ! 
காக்க காக்க !!!

திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

முயற்சி !!!

முடியாதென்று, 
சொல்கையில் 
முயற்சி தோன்றினாலும், 
கேட்கையில் 
வறட்சி தோன்றாதல் நன்று !!!

செவ்வாய், 14 ஜூன், 2016

என்னுரை!!

என்னை எனக்கு எடுத்துரைக்க
முன்னுரை தேவையில்லை !
என்னை நான் எடுத்துரைக்க
என்னுரை போதவில்லை !!

சனி, 30 ஜனவரி, 2016

நினைவில் !!!

நாம் நினைத்ததை
நடத்தப் பார்ப்பதும்,
நடந்ததை நாம்
நினைத்துப் பார்ப்பதும்,
நினைவில் நிக்கலாம் !
நிகழ்வில் நில்லாது !!

வியாழன், 21 ஜனவரி, 2016

வெறுமை !!

உன் செவிகள் அனைவரது
வார்த்தைகள் கேட்க இருப்பின்,
உன் வார்த்தைகளுக்கு
செவிகள்  தேடுவது
வெறுமை !!

ஞாயிறு, 10 ஜனவரி, 2016

ஆதலால்!

உள்ளம் உணர்ந்ததால்,
உருவம்  உதாசீனப்பட்டது;
புன்னகை  புரிந்ததால்,
கோபம் ஆட்கொள்ளப்பட்டது;
ஆதலால்!  உன்னால்!
என்னால்!  நம்மால்!
காதல், காமத்தை வென்றது!!!