திங்கள், 28 நவம்பர், 2016

நான்-நீ !நான்,
உன்னை பற்றி எழுதுகையில்
எனக்கு  வாழ்த்துக்கள் !
நீ,
என்னை பற்றி எழுகையில்
எனக்கு வாழ்வே துகள் !

கருத்துகள் இல்லை: